eduroam

Üsküdar University’s strong Wireless Network infrastructure and wide coverage cover the Student Dormitory, Libraries and all campuses and units of the University.

Our university became a member of the eduroam (Education Roaming) confederation in 2015. Thanks to this membership, our staff members and students visiting other eduroam participanting institutions (domestic, foreign) will be able to use internet access by using their username and password which they use at their home institution- without any registration procedure. It is also same for the foreign visitors coming to our university from eduroam participanting institutions.

What is eduroam?

Eduroamstands for Education Roaming. It is a RADIUS-based infrastructure using 802.1X security standard, aims seamless network usage of users of eduroam member institutions across other member educational institutions.

The users of eduroam member institutions use the username and password which they use at their home institution duo for connecting the network at other eduroam member institutions (guest institution). When the user sends a connection request to connect the eduroam broadcast, the authentication server of the host institution forwards the request of the user to his/her home institution and determines if the user is to be authenticated or not. All these queries are accomplished inside an encrytped tunnel thus the username/password pair of the user is visible only at the home institution. The only thing that the user has to do at the host institution is to define the eduroam wireless network as a home broadcast.

Eduroam has a hierarchical federation structure. There are currently two confederations in the world: Europe Eduroam Confederation and Asia-Pacific Eduroam Confederation (APAN). Eduroam member institutions send query to the eduroam federations located in their countries. And the federations of countries send query to the confederations which they belong to. Every new federation joining Europe Eduroam Confederation that Turkey is linked to, and Asia-Pasific Eduroam Confederation is known by all eduroam institutions as an outcome of this hierarchical structure. To see the participants of the confederations, you may visit eduroam home page.

Eduroam Connection Settings

There is almost no difference between connecting to eduroam network and the network of your own institution. You need to use the same authorization and encoding methods and the same user name and password that you use while connecting to the network of your own institution. The only difference with the network of your own institution is that the SSID “Wireless Network Name” is different. If the SSID of your institution is the same with other institutions, you do not need to do this operation either and directly connect to eduroam. You may check the SSID of the eduroam member institutions from eduroam information page of participants from Turkey.

You may find out whether the institution you are visiting uses the same SSID for its owners or not and the coverage area of eduroam from this website and the information page of the institution you are visiting. The network manager of your own institution will help you about your connection settings and other details.

Agreement (TR)

Giriş ve Amaç :

Bu katılım sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinde, gezici ağ erişiminin işletimi ve kontrolü ile ilgili esasları belirlemektedir, eduroam kelimesi, “educational roaming” kelimelerinin tamamı küçük harflerden oluşan kısaltması olup, TERENA kayıtlı markasıdır. eduroam ile ilgili detaylı bilgiler, www.eduroam.org ve www.eduroam.org.tr adreslerinde yer almaktadır.

Eduroam Servis Sağlayıcı Görev ve Sorumlulukları :

ULAKBİM, Türkiye ulusal eduroam servisinden sorumlu servis sağlayıcıdır. Avrupa eduroam Konfederasyonu ile işbirliği içerisinde eduroam Türkiye federasyonu yetkilisidir.
ULAKBİM, katılımcı kurumlar arasında iletişim bilgilerini bulundurarak koordinasyonu sağlar ve Avrupa eduroam konfederasyonunun ve federasyonlarının yetkilendirme sunucuları ile olan bağlantıların idamesini sağlar.
ULAKBİM, ulusal yetkilendirme sunucu hiyerarşisini kurar ve işletir.
ULAKBİM, kullanıcıların teknik destek alabilmeleri için, eduroam üyesi kurumların yayın ve bağlantı bilgilerini tutar ve kurumların iletişim bilgileri ile birlikte www.eduroam.org.tr adresinde yayınlar.
ULAKBİM, bu sözleşmede yeralan kurallara ve işlemlere katılımcı kurumların uymasını sağlar. ULAKBİM, sağlamış oldukları servislerden dolayı hiçbir ücret talep edemez, ticari amaçlarla kullanamaz.

Katılımcı Kurumun Görev ve Sorumlulukları

Eduroam Türkiye Katılımcısı Kurum, Kimlik Sağlayıcı ve Kaynak Sağlayıcı olarak iki farklı görev üstlenir.

Katılımcı Kurum, Kaynak Sağlayıcı veya Kimlik Sağlayıcı olarak, sağlamış olduğu servislerden dolayı hiçbir ücret talep edemez, ticari amaçlarla kullanamaz.

Eduroam Kimlik Sağlayıcı Görev ve Sorumlulukları

Eduroam Kimlik Sağlayıcı, ULAKNET Kullanım Politikası’nda tanımlanan kendi kullanıcılarına kurum içerisinde ve eduroam üyesi ağlarda erişimin sağlanabilmesi için kullanıcı adı – şifre veya sertifika ile yetkilendirme servisi sunan eduroam Türkiye katılımcısı kurumdur.

Kimlik sağlayıcı, bu politikada belirtilen hükümler dahilinde bir yetkilendirme sunucusu kurmalıdır. Kimlik sağlayıcının ikincil yetkilendirme sunucusunun bulunması, yedeklilik açısından tercih edilir.

Kimlik sağlayıcının yetkilendirme sunucuları, ULAKBİM eduroam ulusal yetkilendirme sunucusu tarafından ulaşılabilir olmalıdır.

Kimlik sağlayıcı, eduroam test hesabı oluşturarak kullanıcı adı ve şifreyi bağlantıların ve yapılandırmanın kontrolü için ULAKBİM’e iletmelidir. Test hesabı kapatılmadan veya şifresi değiştirilmeden önce ULAKBİM’e haber verilmelidir.

Kimlik sağlayıcı, kullanıcılarının herhangi bir eduroam kaynak sağlayıcıdan bağlanabilmesi için gerekli olan teknik desteği sağlamalıdır.

Eduroam Kaynak Sağlayıcı Görev ve Sorumlulukları

Eduroam Kaynak Sağlayıcı, yerleşkesi içerisinde eduroam üyesi kurum kullanıcılarına ULAKNET Kullanım Politikası çerçevesinde ağ erişimi sağlayan eduroam Türkiye katılımcısı kurumdur.

Kaynak sağlayıcı, IEEE 802.1x yetkilendirme standartlarına uygun bir yapı kurmalıdır.

Kaynak sağlayıcı, eduroam erişimi için istediği ortamı kullanabilir.

Kaynak sağlayıcı, eduroam SSID (kablosuz ağ adı) yayınını görülebilir şekilde yayınlanmalıdır. SSID olarak tamamı küçük harflerle “eduroam” kullanmalıdır.

Kaynak sağlayıcı, eduroam kullanıcıları için en az aşağıda belirtilen servislerin çalışmasına izin vermelidir:

 • Standard IPSec VPN: İP protokol 50 (ESP) ve 51 (AH) giriş ve çıkış yönlerinde; UDP/500 (IKE) sadece çıkış yönünde
 • OpenVPN2.0: UDP/1194
 • IPv6 Tunnel Broker servis: IP protokol 41 giriş ve çıkış yönlerinde
 • IPsec NAT-Traversal UDP/4500
 • Cisco IPSec VPN över TCP: TCP/10000 sadece çıkış yönünde
 • PPTP VPN: İP protokol 47 (GRE) giriş ve çıkış yönlerinde; TCP/1723 sadece çıkış yönünde
 • SSH: TCP/22 sadece çıkış yönünde
 • HTTP: TCP/80 sadece çıkış yönünde
 • HTTPS: TCP/443 sadece çıkış yönünde, IMAP2+4: TCP/143 sadece çıkış yönünde
 • IMAP3: TCP/220 sadece çıkış yönünde
 • IMAPS: TCP/993 sadece çıkış yönünde, POP: TCP/110 sadece çıkış yönünde
 • POP3S: TCP/995 sadece çıkış yönünde, Passive FTP: TCP/21 sadece çıkış yönünde
 • SMTPS: TCP/465 sadece çıkış yönünde
 • SMTP – STARTTLS: TCP/587 sadece çıkış yönünde
 • RDP: TCP/3389 sadece çıkış yönünde
 • SIP: UDP/5060 giriş ve çıkış yönünde
 • RTP: UDP/16384 ile UDP/16484 arası giriş ve çıkış yönünde

Kaynak sağlayıcı isterse, eduroam ağına bağlanacaklar için adanmış bir VLAN tanımlayabilir.

Kaynak sağlayıcı, ileri bir tarihte kullanıcı adı, mac adresi ve İP adresi bilgilerine erişilmek üzere kullanıcıların ağa bağlantı izlerini saklamak zorundadır. Radius sunucusundan elde edilerek saklanacak izler en az aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır

 • Yetkilendirme isteğinin kesin tarih ve saati
 • İstemde bulunan Radius sunucusunun bilgileri
 • Yetkilendirme isteğinin cevabı
 • Kabul edilmeyen yetkilendirme isteğinin reddedilme sebebi

Kaynak sağlayıcı, erişim izlerini TCK hükümlerine uygun olarak tutmalı, saklamalı, yasal mercilerin gerekli gördüğü durumlarda sunmalıdır.

Kaynak sağlayıcı, sağlamış olduğu eduroam servisi ile ilgili yerel bilgileri kurumsal web sayfalarında adanmış bir alanda Türkçe ve İngilizce yayınlamalıdır (Örnek: http://eduroam.universite.edu.tr). Yayınlanan bilgiler en az aşağıdaki başlıkları içermelidir:

 • Bu sözleşmeye uyulması gerektiği bilgisi ve bu sözleşmeye bağlantı (http://eduroam.org.tr/eduroam_politika.pdf)
 • ULAKNET Kullanım Politikası url bağlantısı
 • Kaynak sağlayıcının Kabuledilebilir Kullanım Politikası url bağlantısı
 • Yerleşke içerisinde eduroam bağlantısının SSID bilgilerini ve kapsama alanlarını gösteren bir liste veya harita
 • Varsa, kaynak sağlayıcının web önbellekleme sunucusu ayarları
 • www.eduroam.org.tr adresine url bağlantısı ve resmi eduroam logosu
 • Eduroam servisine teknik destek verecek iletişim bilgileri
 • Kullanıcı aktiviteleri izleniyor ise, ne yöntemle izlendiği, izlerin ne kadar süre tutulduğu ve kimler tarafından erişilebildiği bilgisi açıkça belirtilmelidir.

Eduroam Kullanıcılarının Görev ve Sorumlulukları

Kullanıcının kendi kurumu kimlik sağlayıcı, ziyaret ettiği ve eduroam ağına bağlanmak istediği kurum kaynak sağlayıcıdır.
Kullanıcı, ULAKNET Kullanım Politikası’na ve varsa kimlik sağlayıcının “Kabuledilebilir Kullanım Politikası”na uymakla yükümlüdür. Bu sebeple kimlik sağlayıcı, kendi kurumundaki kullanıcıları uyması gereken politikalar hakkında bilgilendirmelidir.
Kullanıcı, ağ erişimi için kullandığı bilgilerden kendisi sorumludur. Kimlik sağlayıcı, kullanıcısına kullanıcı adı – şifre veya sertifika gibi bilgileri sağlar.
Kullanıcı, gerçek eduroam servisine bağlandığını kontrol etmekten ve uygulanacak güvenlik adımlarından kendisi sorumludur. Sadece eduroam federasyonu ve üye kurumlarında belirtilen yerlerdeki yayınlara, 802.1x güvenli ağı üzerinden bağlanmalıdır.
Kullanıcı, erişim bilgilerinin 3. kişiler tarafından ele geçirildiğinden şüphe duyarsa, durumu kimlik sağlayıcısına bildirmelidir. Kullanıcı, kaynak sağlayıcıya ve kimlik sağlayıcıya eduroam ağında karşılaştığı servis kesintilerini ve sorunları bildirmelidir.

İletişim

Eduroam ile ilgili konularda ULAKBİM’e eduroam@ulakbim.gov.tr e-posta adresi aracılığı ile ulaşılır.
ULAKBİM, tüm Türkiye eduroam Katılımcı Kurumlan’nın teknik iletişim noktalarının dahil olduğu eduroam-teknik@ulakbim.gov.tr haber listesini işletir.
Katılımcı Kurum, iki teknik iletişim noktasının iletişim bilgilerini ULAKBİM’e bildirmelidir, iletişim bilgilerinde ileride olacak değişiklikler ULAKBİM’e bildirilmelidir.
Katılımcı Kurum, güvenlik ihlalleri, kötü veya uygunsuz kullanım, servis kesintileri gibi konuları ULAKBİM’e en kısa sürede bildirmelidir.

Yürütme

Bu sözleşme ULAKBİM tarafından hazırlanmıştır. Katılımcı kurumun kullanıcılarına uygulayacağı sözleşme, bu sözleşmeye uymak zorundadır.
ULAKBİM, Avrupa eduroam Konfederasyonumun talebi doğrultusunda bu sözleşmeyi değiştirebilir. Değişen sözleşme, Katılımcı Kurum tarafından yeniden imzalanmalıdır.
Katılımcı kurum, herhangi bir sebep göstermeden sözleşmeyi iptal edebilir. Sözleşmenin iptal edilme talebi, eduroam servisinde yapılacak değişikliklerin etkili olabilmesi için en az 2 ay önceden ULAKBİM’e bildirilmelidir.
Acil müdahalelerin gerektiği durumlarda ULAKBİM, ULAKNET’in bütünlüğünü ve güvenliğini korumak amacıyla eduroam servisini kısmen veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda ULAKBİM, katılımcı kurumları olay ve sonuçları hakkında bilgilendirir.
ULAK-CSIRT, katılımcı kurumları güvenlik açıkları, güvenlik ihlalleri ve sözleşme dışı kullanımlar konusunda e-posta yoluyla uyarır. Uyarıların dikkate alınmaması veya sorunun devam etmesi halinde ULAKBİM katılımcı kurumun eduroam erişimini durdurur.
Kaynak sağlayıcı, kendi ağlarının güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için belirli bir kullanıcıyı veya kimlik sağlayıcıyı ULAKBİM’i bilgilendirerek engelleyebilir.
Kimlik sağlayıcı, servis verdiği kullanıcılarından bir veya birkaçını eduroam servisini kullanmayacak şekilde engelleyebilir.İmzalayan Taraf ULAKBİM’in eduroam Türkiye Katılım Sözleşmesi’ni tam olarak anladığını, tanıdığını, uyacağını kabul eder. eduroam Türkiye Katılım Sözleşmesi’ nin aslına ulaşmak için tıklayınız.